ویژگی های جمعیتی شهرستان نرماشیر

معرفی شهرستان نرماشیر

((با همکاری بخشداری مرکزی شهرستان نرماشیر))

ویژگی های جمعیتی شهرستان نرماشیر

محمد رضا منصوری
معرفی شهرستان نرماشیر ((با همکاری بخشداری مرکزی شهرستان نرماشیر))

ویژگی های جمعیتی شهرستان نرماشیر

برآورد سال 1390 نشان می دهد جمعیتی معادل 66735 نفر در شهرستان نرماشیر ساکن بوده اند. به عبارت دیگر 2/15درصد جمعیت کل استان  و رتبه شانزدهم جمعیتی استان را به خود اختصاص داده است. از نظر ترکیب جمعیت شهری و روستایی 8874 نفر(13.30درصد) در نقاط شهری و 57861 نفر( 86/70 درصد) در نقاط روستایی زندگی میکنند.

 

کتابشناسی: گزارش گمانه زنی شهر قدیم نرماشیر، بایگانی سازمان میراث فرهنگی استان کرمان  (منتشر نشده)
برچسب‌ها:

تاريخ : یک شنبه 29 فروردين 1394برچسب:, | 8:36 |
.: :.