وجه تسمیه شهرستان نرماشیر
پیغام مدیر :
با سلام خدمت شما بازديدكننده گرامي ، خوش آمدید به سایت من . لطفا براي هرچه بهتر شدن مطالب اين وب سایت ، ما را از نظرات و پيشنهادات خود آگاه سازيد و به ما را در بهتر شدن كيفيت مطالب ياري کنید.
وجه تسمیه شهرستان نرماشیر
نوشته شده در شنبه 30 فروردين 1394
بازدید : 1233
نویسنده : محمد رضا منصوری

ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﮑﺘﻮب دوران اﺳﻼﻣﯽ، ﺷﻬﺮ ﻗﺪﯾﻢ ﻧﺮﻣﺎﺷﯿﺮ از ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﻬﻢ و ﭘﺮروﻧﻖ ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم در اﯾﺎﻟﺖ ﮐﺮﻣﺎن  بوده واحتمالا توسط اردشیر اول ساسانی بنا شده است و به نام او «ﻧﺮم اردﺷﯿﺮ» یا «نو هرمزد ارتخشیر» خوانده شده است  و ﺑﻪ ﻧﺎم او خوانده شده است. همچنین نرماشیر را مخفف نرمش اردشیر دانسته اند که به معنی آرامش بخشنده اردشیر است. در زبان اوستایی «ارت اردشیر »بوده که ارت به معنی مقدس است و پیشوند دسته ای از کلمکات فارسی است.

کتابشناسی:امیر حاجلو،سعید،1393، گزارش گمانه زنی به منظور تعیین عرصه و حریم شهر قدیم نرماشیر، بایگانی سازمان میراث فرهنگی استان کرمان  (منتشر نشده)


مطالب مرتبط با این پست
.