نرماشیر در لغت نامه دهخدا

معرفی شهرستان نرماشیر

((با همکاری بخشداری مرکزی شهرستان نرماشیر))

نرماشیر در لغت نامه دهخدا

محمد رضا منصوری
معرفی شهرستان نرماشیر ((با همکاری بخشداری مرکزی شهرستان نرماشیر))

نرماشیر در لغت نامه دهخدا

همچنین در لغت نامه ها متاخر و معاصر، نرماشیر بدین گونه توصیف شده است: «نام شهری از بلاد کرمان قریب شهربم و معمور و آباد و دارزین ناحیه ای ان است از آنجا با هوای سرد که در تابستان آنجا توان ماند». همچنین دهخدا نرماشیر را چنین توصیف کرده است:«این نام بر مجموعه دهات و آبادیهای قسمت شرقی بم اطلاق می شود و از آن ناحیتی است با هوای گرم و حنا و خرمای فراوان»

 

کتابشناسی: گزارش گمانه زنی شهر قدیم نرماشیر، بایگانی سازمان میراث فرهنگی استان کرمان  (منتشر نشده)
برچسب‌ها:

تاريخ : چهار شنبه 30 فروردين 1394برچسب:, | 11:39 |
.: :.